INSTALATII DE EVEACUARE A FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI

INSTALATII DE EVEACUARE A FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI

Proiectarea si implementarea acestor instalatii, ca mijloace de protectie la incendiu asigura in primul rand mentinerea libera de fum a cailor de evacuare si acces,  precum si eficienta interventiei pentru stingerea incendiului in faza lui incipienta. In plus, instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti contribuie la reducerea efectului de ardere generalizata, la protectia echipamentelor si a mobilierului si in final reduce pagubele cauzate de descompunerea termica