Proiectare instalatii electrice

Conform dispoziţiilor legale nici o instalaţie electrică nu se poate executa decât in baza unui proiect realizat de un proiectant atestat.
Firma noastră respectă această cerinţă şi încurajează toţi clienţii să solicite existenţa unui proiect.
In cadrul firmei noastre există proiectani specializati si autorizati care pot sa proiecteze orice tip de instalaţie electrică de joasă tensiune