VERIFICĂRI, MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI EMITERE BULETINE PRAM PENTRU PRIZE DE PĂMÂNT

Verificarea PRAM este o denumire intrata in limbajul comun si inseamna de fapt verificarea protecţiei prin prizele de pământare şi a paratrăsnetelor şi are ca scop:
– prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalaţia electrică şi echipamentul de lucru
– prevenirea incendierii clădirilor şi prevenirea distrugerii aparaturii electrice şi electronice
În urma verificării PRAM se întocmeşte buletin de verificare care cuprinde:
–  condiţiile de măsurare;
– tipul aparatului;
– executantul şi locul măsurării.
Buletinele acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protecţia Muncii, Protecţia Consumatorului şi Pompierii.